HR


- Human Resource

MACHRI er din eksterne HR-rådgiver og leverer blant annet tjenester som:

 

 • Personalhåndtering
 • Lederoppfølging og bistand
  • Bistand i personalsaker
  • Strategi
  • Medarbeidersamtaler
  • Oppfølging av: permisjon, permittering og sykefravær
 • Svarer på juridiske spørsmål knyttet opp mot arbeidsrett og bedriftsjus
 • Konflikthåndtering og mekling
 • Kompetanseutvikling
 • Kontraktsforhandling
  • Nye/Eksisterende arbeidsavtaler
  • Leverandøravtaler

 

HR(M) er et vidt fagfelt. MACHRI har lang erfaring, og vi bistår med kartlegging og tilrettelegger utifra deres behov.

Referanse