HMS
- Helse, miljø og sikkerhet

§ 3-1.Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten.MACHRI utarbeider ditt HMS-system. Vi tilbyr blant annet:


  • Utarbeide HMS-system og Interkontroll system
  • Oppdaterer deres eksisterende HMS-system slik at gjeldene lover, regler og forskrifter følges
  • Påse at deres HMS og IK-system er tilpasset den bransjen dere opererer innen

Det stilles stadig strengere krav til HMS-arbeid, og vi i MACHRI bistår slik at dere til enhver tid er oppdatert innen de kravene som kreves.


Referanse: