ANBUD


MACHRI kan bistå gjennom hele prosessen ved utforming og innlevering av anbud. I dette ligger det:


  • En gjennomgang for å sikre at deres firma er kvalifisert til å delta i anbudskonkurransen
  • Utformer en intern fremdriftsplan
  • Påse at alle krav ihht. kravspesifikasjonen er tilstrekkelig
  • Kan være behjelpelig med å innhente manglende dokumentasjon
  • Sikre at alle frister overholdes, og at anbudet presenteres med et helhetlig profesjonelt uttrykk