KLAGESKJEMA

Meningen med klageskjema er å raskt og effektivt kunne besvare din klage. All informasjon vil i etterkant bli arkivert. I henhold til "lov om arkiv" oppbevares informasjon i 5 år og derretter slettes. For eventuelle spørsmål rundt dette, ta kontakt med oss. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ønsker du innsyn i dine personlige data eller ber om dataportabilitet, spesifiser de personopplysningene du ønsker å få utlevert eller innsyn i.

Skjema sendes til post@machri.no.