MACHRI - DIN SAMARBEIDSPARTNER 

MACHR er en privat aktør innen fagområdet BPA. Vi har lang og bred erfaring innen BPA-bransjen, og våre medarbeidere finner gode individtilpassede løsninger som bidrar til at din BPA blir best.


MACHRI fokuserer på brukerstyring og friheten til selvbestemmelse. Vårt hovedfokus ligger i god dialog mellom oppdragsgiver, kunde og medarbeidere. MACHRI ønsker å være en innovativ og universell utformet samarbeidspartner. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle våre digitale løsninger for å skape en enklere hverdag. På samme tid vet vi at mellommennesklige relasjoner er viktig for å sikre arbeidstakere og påse sunn og sikker drift. Vi strekker oss langt og er svært fleksible for å tilby service og bistand i alle ledd.HVORFOR VELGE MACHRI SOM SAMARBEIDSPARTNER? 

Vi vet hvor viktig det er med en stabil, oversiktlig og ryddig BPA-ordning. I tråd med dette vil BPA-ordningen bli en god arbeidsplass for assistenter som igjen skaper trygghet. 


Velger du oss vil du få:

  • Ansatte med lang og bred kompetanse innen fagområdet,
  • Et oversiktlig  HR-system,
  • Kurs og opplærng av arbeidsleder og assistenter.
  • Tilgang på nødvendig helsepersonell,
  • Arbeidsleder og assistent får egen kontaktperson,
  • Tilgang til døgn- kontinuerlig telefon,
  • Vikarbank.HVORDAN VELGE OSS?

For nye BPA-ordninger gis det beskjed til kommune/bydel om at du ønsker MACHRI som leverandør. For dere som vil bytte til oss gjør du følgende:

  • Ta kontakt med din kommune/bydel om at du ønsker å bytte til oss,
  • Fyll ut søknadskjema for bytte av leverandør (søknadsskjema finner du som oftes på kommunens nettside).


Når vi mottar bestillingen fra kommunen/bydel vil en av våre rådgivere umiddelbart ta kontakt med deg for at vi sammen skal kartlegge samarbeidet videre.Ta kontakt med oss på telefon eller på post@machri.no. 

Vi kan også bistå med funksjonsassistanse.