FUNKSJONSASSISTANSE

HVA ER FUNKSJONSASSISTANSE?


Funksjonsassistanse er en ordning til deg som har en fysisk funksjonsnedsettelse og har et ønske om å fortsette i nåværende arbeid eller ønsker seg ut i arbeidslivet. Ordningen skal dekke lønnsutgifter du har i forbindelse med praktisk bistand på din arbeidsplass. Assistanseordningen omfatter ikke bistand til å utføre dine ordinære arbeidsoppgaver, men bistand slik at du skal kunne gjennomføre dine arbeidsoppgaver. 

 

Dette kan eksempelvis være transport til og fra møter i forbindelse med jobb, ledsagelse på jobbreiser, kopiering mm. Du kan også søke om å få dekket merutgifter som påløper ved funksjonsassistanse. Det er NAV som innvilger funksjonsassistanse.

 

Ordningen administreres på samme måte som BPA. Dette innebærer at du er arbeidsleder for din(e) funksjonsassistent(er). Du vil motta et vedtak med x-antall timer assistanse, og timene må disponeres innen vedtakets innvilgede timeramme.

 

Hvem kan søke om funksjonsassistanse?

Følgende kriterier for å søke:

  • Må være yrkesaktiv
  • Ha omfattende fysisk funksjonsnedsettelse
  • Ha behov for assistanse for å kunne delta i ordinært arbeid.Du søker NAV – hjelpemiddelsentral om funksjonsassistanse. NAV foretar en vurdering og eventuelt innvilger tiltaket. NAV vil foreta en årlig vurdering av assistanseordningen sammen med deg og arbeidsgiver.  Les mer om funksjonsassistanse på NAVs nettider her.

 

 

MACHRI som arbeidsgiver for funksjonsassistenter:

MACHRI har lang erfaring med funksjonsassistanse, og erfaringsmessig ser vi at ordningen, enten enkeltstående eller i kombinasjon med BPA-assistanse fungerer svært godt. Vi kan bistår deg med å integrere og planlegge løsningen inn i din ordinære BPA-drift, eller som funksjonsassistanse.

 

Som arbeidsleder for dine funksjonsassistenter er det du som leder ordningen. Du står for rekruttering, ansettelse og opplæringen. Vi bistår deg i den grad du skulle ønske, og tar ansvaret for de rapporteringene som foreligger opp mot NAV, samtaler med din arbeidsgiver, og bistår gjerne om selve søknaden og prosessen.

 

Denne ordningen vil ikke koste deg noe, og du er funksjonsassistentens nærmeste overordnede. MACHRI vil være assistentenes juridiske- og formelle arbeidsgiver, og bære arbeidsgiveransvaret ovenfor de ansatte. Ordningen dekker lønnsutgifter for assistent(ene). Dette innebærer at NAV betaler oss, og vi administrerer lønn til assistentene. Vær oppmerksom på at det foreligger mulighet for å søke NAV om tilretteleggingstilskudd som dekker utgifter som påløper i forbindelse med funksjonsassistanse. Les mer om dette på NAVs nettsider.

 

Har du spørsmål om funksjonsassistent ordningen, ta kontakt med oss.